GuidePedia

 సకలదేవగణంబు శరభ 

సకలదేవగణంబు శరభ 

సకలదేవగణంబు శరభ 

శక్తుల నశింప శరభ 

సకలదేవగణంబు శరభ  

శక్తుల నశింప శరభ 

వెలముని దేవుడు శరభ 

వేదపఠనం చేయ శరభ 

వేదపఠనం చేయ వెలముని దేవుడు వేదపఠనం చేయ  శరభ 

ఘనత మార్కండేయు యజ్ఞగుండము నుండి శరభ 

యజ్ఞగుండము నుండి శరభ  

ఘనత మార్కండేయు శరభ 

యజ్ఞగుండము నుండి శరభ 

సకల దివ్యాస్త్రములు శరభ 

సకల దివ్యాస్త్రములు శరభ 

దేవుని జలహితుండు శరభ 

తన దివ్యరూపంబు శరభ 

తనదివ్యరూపంబు శరభ 

అని నేను నిక్కంగా శరభ 

దేవమునిగణములు జేజేలు పలికే శరభ 

జేజేలు  పలికే శరభ 

దేవమునిగనములు జేజేలు పలికే శరభ 

భారత కుంగురుడు శరభ 

భారత కుంగురుడు శరభ 

హ్యూదాయాన్ని పాడే శరభ 

భైరి కాల్వసురుని శరభ 

ఖడ్గమును చెదిరే శరభ 

ఒకతేజోరాయ శరభ 

ఒకతేజోరాయ శరభ 

శ్రీ భావన ముని చంద్ర శరభ 

శ్రీ భావన ముని చంద్ర శరభ 

ఒకతేజోరాయ శరభ 

శ్రీ భావన ముని చంద్ర శరభ


  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;  


రవళి వైకుంఠమున శరభ 

రవళి వైకుంఠమున శరభ 

తంతువును అందుకుని శరభ 

శంకరుని దర్శించి శరభ 

శంకరుని దర్శించి శరభ 

రోత ప్రోతములన్ని శరభ 

శంకరుని దర్శించి రోటా ప్రోతములన్ని శరభ 

బ్రహ్మ లోకము జేరి  శరభ 

బ్రహ్మ లోకము జేరి శరభ 

బ్రహ్మలోకము జేరి శరభ 

ఖడ్గముని కూర్చుకుని శరభ 

ఖడ్గమును కూర్చుకుని శరభ 

ముల్లోకవాసులకు శరభ 

ముల్లోకవాసులకు శరభ 

వారములనొసగితిని శరభ 

ముల్లోకవాసులకు శరభ  

వారములనొసగితిని శరభ 

ముళ్ళవెదకుతూ పోయి శరభ 

ముళ్ళవెదకుతూ పోయి శరభ 

సుర్యానుతగాల్చితిని శరభ 

సుర్యానుటగాల్చితిని శరభ 

ముళ్ళవెదకుతూ పోయి సుర్యానుటగాల్చితిని శరభ 

వాణిగ్రహణంబు అయ్యే శరభ 

వాణిగ్రహణంబు అయ్యే శరభ 

భద్రావతికి నీకు శరభ 

భద్రావతికి నీకు శరభ 

వాణిగ్రహమ్బు అయ్యే  శరభ 

 
Top